Misja Talitha Kum - Przymierze Miłosierdzia

Ewangelizacja Warszawa

Celem misji jest ewangelizacja mieszkańców Warszawy, ukazanie Miłości Boga jaką ma dla każdego z nas oraz doświadczenie Miłosierdzia Bożego w relacji JA-BÓG oraz JA-BLIŹNI.

Ewangelizacja Przymierze Miłosierdzia

REJESTRACJA

Misja Talitha Kum

Misja Talitha Kum odbędzie się w dniach od 28 maja do 02 czerwca 2019r.

Parę słów o Misji Talitha Kum

W dniach od 28 maja do 2 czerwca 2019 roku odbędzie się w Warszawie tydzień ewangelizacji pod nazwą Misja Talitha Kum. W tych dniach członkowie wspólnoty Przymierze Miłosierdzia będą na wiele sposobów głosić mieszkańcom stolicy Dobrą Nowinę o Bożej Miłości. Ewangelizacja rozpocznie się we wtorek od Mszy św. posłania poprzedzonej rekolekcjami dla ewangelizatorów. Po Mszy św. planujemy taneczny Flashmob. Mamy nadzieję, że „fale miłosierdzia” porwą wszystkich przechodniów do wspólnego tańca i uwielbienia.

Wierzymy, że każda misja zaczyna się na kolanach, dlatego w trakcie tygodnia Misji, każdego dnia będziemy gromadzić się o 15:00 w kościele św. Anny na wspólnej modlitwie, aby wypraszać Miłosierdzie Boże dla wszystkich do których pośle nas Bóg, a także dla nas, abyśmy nie przeszkadzali działać Bożej łasce. Po modlitwie będziemy ewangelizować na ulicach i placach warszawskiej starówki poprzez taniec, śpiew, ciekawe przedstawienia teatralne, rozmowy indywidualne oraz głoszenie Bożej Miłości i dzielenie się osobistym doświadczeniem wiary.

Chętne osoby będą mogły skorzystać z modlitwy wstawienniczej oraz przystąpić do sakramentu spowiedzi. Dni będziemy kończyć Mszą św. rekolekcyjną i uwielbieniem Boga. Podczas Misji Talitha Kum będą się odbywać również liczne wydarzenia ewangelizacyjne dla ubogich , dla osób bezdomnych, dla nieletnich przebywających w zakładach poprawczych, a także dla dzieci i młodzieży. W sobotni wieczór będziemy chcieli ewangelizować zapraszając wszystkich na chrześcijańską zabawę taneczna na nadwiślańskiej plaży – Cristotecę.

W tym tygodniu ewangelizacji będziemy szczególnie prosić o Ducha Świętego dla nas, gdyż tylko w Duchu Świętym ewangelizacja ukazuje całą swą moc i efektywność. W Nim jesteśmy posłani, by przywrócić każdemu człowiekowi jego godność ukochanego dziecka Boga. Potrzebujemy darów Ducha świętego, aby głosić mieszkańcom Warszawy Dobra Nowinę z mocą i miłością.

Dołącz do nas!

Harmonogram Misji

UWAGA - WAŻNA ZMIANA

Planowana na sobotę Cristoteka - nie odbędzie się. W to miejsce planujemy teraz ewangelizację w Parku Fontann.

Organizatorzy

Głównym organizatorem jest Przymierze Miłosierdzie.

Przymierze Miłosierdzia jest Ruchem Kościelnym założonym jako Prywatne Stowarzyszenie Wiernych, zatwierdzonym i posiadającym siedzibę w archidiecezji São Paulo w Brazylii. Wspólnota została założona w 2000 roku przez dwóch włoskich kapłanów – ks. Henrique Porcu i ks. Antonello Cadeddu oraz misjonarkę świecką Marię Paolę.

Ruch jest obecny w ponad 50 miastach Brazylii oraz w siedmiu innych państwach – w Polsce, Portugalii, Belgii, we Włoszech, w Mozambiku, Wenezueli i na Dominikanie – poprzez przynależność członków do jednego z więzów uczestnictwa.

Rodzina Przymierza Miłosierdzia gromadzi i jednoczy siły mężczyzn i kobiet, celibatariuszy i małżonków, kapłanów i ludzi świeckich. Wezwani przez Boga na różne sposoby ewangelizujemy i ufając w moc Ducha Świętego realizujmy wszelkie dzieła Miłosierdzia, na które pozwalają nam nasze siły.

Naszą misją jest stać się żywą ekspresją miłości miłosiernej, rozlewającej się z serca naszego Boga, poprzez Swój Kościół, dla najbiedniejszych materialnie i duchowo. Powołaniem Przymierza Miłosierdzia jest przede wszystkim praca z ubogimi i ewangelizacja. Naszą tożsamość odnajdujemy w Słowie Życia: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana” (Iz 61,1 i Łk 4,18-19).

Kontakt

Misja TK Warszawa

Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie Misji Talitha Kum lub działalności Wspólnoty Przymierze Miłosierdzia prosimy o kontakt.
warszawa@misjatalithakum.pl
warszawa@przymierzemilosierdzia.pl